edukacja_m

 

   „Nie będzie łatwo obudzić
   w człowieku takiej
   odpowiedzialności za świat, która
   dotrzyma kroku rozwojowi
   cywilizacji. Ale ci, którzy chcą,
   mogą zacząć już dziś.”
   Vaclav Havel


Edukacja ekologiczna  


Mając na celu chęć podnoszenia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym prezentujemy w tym dziale informacje dotyczące:

  • możliwego wpływu substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi,
  • metodach prowadzenia selektywnego zbierania,
  • dostępnych systemach zbierania zużytego sprzętu,
  • roli każdego z nas w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Zachęcamy również do zapoznania się z przebiegiem i efektami akcji edukacyjnych przeprowadzonych przez Electro-System S.A.


 okladka katalog


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.