Oznakowanie sprzętu


OZNAKOWANIE

Zgodnie z Art. 23 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do umieszczeniu na sprzęcie oznakowania według poniższego wzoru:

 

oznakowanie


Symbol wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co oznacza, że nie wolno wyrzucać go łącznie z innymi odpadami. Należy umieścić go w sposób wyraźny, czytelny i trwały.

 

Uwaga!

Oznakowanie może być umieszczone na opakowaniu zbiorczym, na instrukcji użycia lub na gwarancji sprzętu jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu. 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.