Przetwarzanie sprzętu małogabarytowego

W przetwarzaniu urządzeń małogabarytowych podstawową trudnością jest duża niejednorodność składu, różnorodność surowców, jak i różne gabaryty urządzeń podawanych na instalację. Są to zarówno małe urządzenia AGD (odkurzacze, żelazka, itp.), sprzęt IT (komputery, drukarki, itp.), sprzęt audiowizualny (radia, video), elektronarzędzia (wiertarki, piły), zabawki, małogabarytowy sprzęt medyczny i urządzenia pomiarowe. Z tego względu najważniejsze jest takie zestawienie ze sobą urządzeń do rozdrabniania i separacji materiałów, aby uzyskać frakcje o jak największej czystości. W chwili obecnej przetwarzanie tego typu urządzeń odbywa się na zasadzie demontażu manualnego. Na stanowiskach wyposażonych w odpowiednie narzędzia (wkrętarki pneumatyczne, itp.) urządzenia rozdzielane są na poszczególne frakcje składowe zwracając uwagę przede wszystkim na materiały niebezpieczne występujące w urządzeniach, wśród których wymienić należy m.in.

  • baterie i akumulatory
  • części składowe zawierające rtęć
  • płytki obwodów drukowanych
  • kondensatory elektrolityczne
  • wyświetlacze ciekłokrystaliczne

 

  Obejrzyj film z przetwarzania sprzętu małogabarytowego w zakładach REMONDIS.


 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.