Przetwarzanie telewizorów i monitorów

Podstawową trudnością związaną z przetwarzaniem telewizorów i monitorów jest to, że kineskop, który stanowi ok. 60-80% masy tego sprzętu, złożony jest z dwóch rodzajów szkła (szkło barowe i szkło ołowiowe) o różnym składzie chemicznym. Ponadto na wewnętrznej stronie kineskopu napylony jest luminofor, który zawiera bardzo niebezpieczne metale ciężkie, w tym np. rtęć lub ołów. Z tego względu aby uzyskać 65% poziom recyklingu konieczne staje się takie prowadzenie procesu, aby w wyniku rozdziału kineskopu uzyskać czyste frakcje nadające się do powtórnego użycia lub odzysku.

Instalacja do przetwarzania telewizorów i monitorów składa się z następujących części składowych:

  • stanowiska demontażu ręcznego
  • stanowiska oczyszczania i przygotowywania kineskopów do przecinania
  • urządzenie do przecinania kineskopów
  • stanowiska usuwania luminoforów
  • układ odsysania i oczyszczania gazów procesowych


Obejrzyj film z przetwarzania telewizorów i monitorów w zakładach REMONDIS.

 

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.