ELECTRO – SYSTEM S.A.

Contact

ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa

KRS: 0000322739
NIP: 529-176-26-44
REGON: 141711631
BDO no.: 000001153
Share capital: 5.000.000 PLN

Mailing address:
ul. Ekologiczna 2
05-870 Błonie

Phone: +48 (22) 734 14 77
email: organizacja@electro-system.pl