ELECTRO – SYSTEM S.A.

Kontakt

ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa

Nr KRS: 0000322739
NIP: 529-176-26-44
REGON: 141711631
Numer rejestrowy BDO: 000001153
Kapitał zakładowy: 5.000.000 zł w całości opłacony.

Adres do korespondencji:
ul. Ekologiczna 2
05-870 Błonie

Tel.: +48 (22) 734 14 77

email: organizacja@electro-system.pl