ELECTRO – SYSTEM S.A.

15. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

15. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbyła się w formie hybrydowej w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2024 r. w Łochowie w Pałac i Folwark Łochów oraz online.

Wydarzenie to tradycyjnie otworzyło sezon konferencji w branży odpadowej, której organizatorem jest firma Abrys Sp z o.o.


Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów to:

– ramy prawne i organizacyjne systemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów
– system kaucyjny
– recykling papieru i opakowań wielomateriałowych
– rynek surowców w Polsce – efektywność zagospodarowania i koszty
– centra recyklingu i PSZOKi jako kluczowe elementy gminnego systemu zbiórki i przetwarzania odpadów
– praktyczne zagadnienia selektywnej zbiórki i recyklingu wybranych frakcji i grup odpadów
– wizyta na instalacji recyklingu opakowań wielomateriałowych

Organizator konferencji Abrys Sp. z o.o. ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. i REMONDIS Electrorecycling Polska tym razem w roli wystawcy‼️