ELECTRO – SYSTEM S.A.

Dla Akcjonariuszy

Komunikat Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Warszawa, dnia 24.02.2021 r.

Zgodnie z art. 16 ustawy z 2019 r. zmieniającej KSH, Zarząd wzywa akcjonariuszy w sposób przewidziany do zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz dodatkowo ogłasza o wezwaniu na stronie internetowej. Uprzejmie prosimy zatem o doręczenie załączonego pisma spółce Remondis Electrorecyling Sp. z o.o. oraz opublikowanie na stronie internetowej Spółki informacji o tym wezwaniu, poprzez umieszczenie komunikatu:

Zarząd spółki pod firmą ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonuje czwartego wezwania wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: w Warszawie, pod adresem ul. Zawodzie 18, 02-791 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


Komunikat Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Warszawa, dnia 29.01.2021 r.

Zarząd spółki pod firmą ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonuje czwartego wezwania wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: w Warszawie, pod adresem ul. Zawodzie 18, 02-791 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


Komunikat Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Warszawa, dnia 16.11.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: w Warszawie, pod adresem ul. Zawodzie 18, 02-791 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


Komunikat Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Warszawa, dnia 20.10.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: w Warszawie, pod adresem ul. Zawodzie 18, 02-791 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


Komunikat Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Warszawa, dnia 30.09.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: w Warszawie, pod adresem ul. Zawodzie 18, 02-791 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.