ELECTRO – SYSTEM S.A.

Zakłady przetwarzania

ELECTRO – SYSTEM S.A. należy do Grupy Kapitałowej REMONDIS będącej światowym liderem w zakresie gospodarki odpadami. Dzięki temu organizacja dysponuje własnymi zakładami przetwarzania zużytego sprzętu REMONDIS Electrorecycling, co stanowi gwarancję realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o ZSEE w sposób efektywny, bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. 

Zakłady przetwarzania REMONDIS Electrorecycling wyposażone są w nowoczesne technologie do przetwarzania sprzętu chłodniczego, telewizorów i monitorów oraz sprzętu mało i wielkogabarytowego. Jako jedne z nielicznych w Polsce posiadają pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wdrożyły i certyfikowały systemy Zarządzania Jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015 oraz Zarządzania Środowiskowego zgodnie z DIN EN ISO 14001:2015 i uzyskały certyfikaty potwierdzające, że spełniają wymagania normy DIN EN ISO 50001:2011 w odniesieniu do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zakłady przetwarzania

Zakład przetwarzania w Błoniu 

 • Rozpoczęcie działalności w 2012 roku
 • Pozwolenie zintegrowane na przetworzenie 35 000 Mg elektroodpadów rocznie

Rodzaje instalacji:

 • Instalacja do automatycznego przetwarzania urządzeń chłodniczych
 • Instalacja do usuwania czynnika z urządzeń chłodniczych
 • Linia do demontażu TV i monitorów
 • Linia do ręcznego demontażu małych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Linia do ręcznego demontażu wielkogabarytowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Linia do manualnego sortowania baterii i akumulatorów

Zakład przetwarzania w Łodzi

 • Rozpoczęcie działalności w 2007 roku
 • Pozwolenie zintegrowane na przetworzenie 35 000 Mg elektroodpadów rocznie

Rodzaje instalacji:

 • Instalacje do usuwania czynnika z urządzeń chłodniczych
 • Instalacja do półautomatycznego sortowania baterii i akumulatorów
 • Linia do demontażu TV i monitorów wraz z instalacją do automatycznego rozdziału szkła kineskopowego
 • Linia do ręcznego demontażu małych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Linia do ręcznego demontażu wielkogabarytowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa WEEE oraz Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stawiają wysokie wymogi w zakresie technologii przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki nowoczesnym instalacjom REMONDIS Electrorecycling jest w stanie zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu dla wszystkich grup odpadów. 

Zakłady przetwarzania REMONDIS Electrorecycling gwarantują:

 • dostęp do rozbudowanej sieci zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewniającej osiągnięcie wysokich poziomów zbierania ZSEE,
 • przetwarzanie zebranego zużytego sprzętu zgodnie z najwyższymi standardami oraz z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT),
 • usunięcie ze sprzętu substancji szkodliwych oraz osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku,
 • transparentność procesu przetwarzania, rzetelną ewidencję odpadów oraz dostęp do systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami,
 • kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odebranych odpadów oraz usługi dodatkowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów,
 • wsparcie klientów w obszarze ochrony środowiska.