ELECTRO – SYSTEM S.A.

Edukacja

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego

Czy zauważyliście, że coraz częściej sprawne urządzenia wymieniamy na nowsze, a naprawa zepsutego sprzętu jest często bardzo kosztowna lub nieopłacalna? Intensywny rozwój technologiczny i zmiany w nawykach konsumenckich powodują, że  generujemy coraz większe ilości elektroodpadów. Warto pamiętać, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to z jednej strony cenny materiał, z którego w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać takie surowce jak miedź, cyna, żelazo, szkło, a nawet złoto i srebro, ale jednocześnie źródło niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji takich jak ołów, kadm, chrom, brom czy rtęć. Pamiętajmy więc o tym, aby elektroodpady trafiały do punktów zbiórki, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Przekazywanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami jest jednym z naszych zadań. Dlatego na terenie całego kraju organizujemy publiczne kampanie edukacyjne, dotyczące prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi projektami, a także korzystania z materiałów edukacyjnych oraz kontaktu w przypadku pytań.