ELECTRO – SYSTEM S.A.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego.

Ubocznym skutkiem intensywnego rozwoju technologicznego jest generowanie coraz większych ilości elektroodpadów. Coraz częściej sprawne urządzenia są wymieniane na nowsze, a naprawa zepsutego sprzętu po prostu jest nieopłacalna. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to z jednej strony cenny materiał, z którego w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać takie surowce jak miedź, cyna, żelazo, szkło, a nawet złoto i srebro, ale jednocześnie jest źródłem niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji takich jak ołów, kadm, chrom, brom czy rtęć. Dlatego ważne jest, aby elektroodpady trafiały do punktów zbiórki, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Gry edukacyjne

Liga electrorecyclingu
Lider electrorecyclingu

Materiały do pobrania

2017 Poradnik
Książeczka dla dzieci