ELECTRO – SYSTEM S.A.

Materiały edukacyjne

Prowadzona przez nas edukacja ekologiczna to działania podnoszące wiedzę społeczeństwa o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt a także roli i wartości elektroodpadów w recyklingu. Aby była ona ciekawa i tym samym skuteczna, przygotowaliśmy szereg materiałów, które mogą zostać wykorzystane w celu zwiększania świadomości ekologicznej o tym, jaki wpływ na środowisko mają nasze właściwe i niewłaściwe wybory w zakresie postępowania z elektrośmieciami.

Materiały wideo

Poradniki i komiksy

Zachęcamy do pobrania i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz kontaktu w przypadku pytań.