ELECTRO – SYSTEM S.A.

Dla wprowadzających

WPROWADZAJĄCY sprzęt to przedsiębiorca, który:

 • produkuje i wprowadza do obrotu sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym,
 • odsprzedaje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym, wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, 
 • importuje sprzęt, 
 • wprowadza sprzęt z Unii Europejskiej.

Obowiązki związane z wprowadzaniem do Polski sprzętu obciążają także przedsiębiorców, którzy wprowadzają sprzęt wyłącznie na potrzeby własne.

ELECTRO – SYSTEM realizuje obowiązki Wprowadzającego wynikające z Ustawy o ZSEE: 

 • rejestracja w BDO,
 • organizacja sieci zbierania oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu,
 • osiąganie wymaganych poziomów zbierania i odzysku, w tym recyklingu,
 • sprawozdawczość do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska / Marszałka Województwa,
 • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

ZAPEWNIA:

 • dostęp do platformy internetowej w celu sporządzania raportów o wprowadzonym sprzęcie,
 • nieodpłatną pomoc merytoryczną w zakresie prowadzenia właściwej gospodarki odpadami w firmie,
 • wsparcie dla wprowadzających baterie i opakowania,
 • przekazywanie na bieżąco informacji o zmianach w przepisach związanych z gospodarowaniem zużytym sprzętem,
 • newsletter pomagający prawidłowo i terminowo wypełniać obowiązki środowiskowe oraz na bieżąco śledzić zmiany prawne.