ELECTRO – SYSTEM S.A.

Polityka Środowiskowa i Polityka Jakości

ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zajmuje się organizacją przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, a także prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych. 

Polityka firmy realizowana jest w oparciu o dążenie do osiągnięcia poniższych celów:

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego i jego zintegrowania z System Zarządzania Jakością w celu stworzenia jednego, efektywnego systemu zarządzania firmą, 
  • osiąganie pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi, spełnianie wymagań środowiskowych stawianych przez klientów i strony zainteresowane,
  • poszerzanie wiedzy każdego pracownika w zakresie poznania, wdrożenia i zrozumienia polityki firmy realizowane poprzez liczne szkolenia i uświadamianie,
  • podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprzez organizowanie kampanii edukacyjnych,
  • zapewnianie kompleksowej obsługi Wprowadzających w zakresie realizacji ich obowiązków związanych z organizacją sieci zbierania, z organizacją przetwarzania, odzysku/recyklingu i unieszkodliwiania zebranego zużytego sprzętu, z osiągnięciem wymaganych poziomów zbierania, odzysku, w tym recyklingu,
  • zapewnianie atrakcyjnych stawek cenowych przy zachowaniu wysokich standardów usług, 
  • oferowanie przejrzystych zasad współpracy oraz profesjonalnego i szybkiego doradztwa,
  • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, paliw, energii i wody,
  • wspieranie oraz organizowanie na terenie całego kraju różnego rodzaju akcji i działań promujących właściwe postawy ekologiczne wśród społeczeństwa.