ELECTRO – SYSTEM S.A.

ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
należy do Grupy Kapitałowej REMONDIS

Wiarygodność – Profesjonalizm – Bezpieczeństwo 

Organizacja odzysku ELECTRO – SYSTEM od ponad 10 lat świadczy usługi realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dla producentów oraz importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Współpracuje z przedsiębiorcami, którzy wprowadzają sprzęt na rynek polski sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dzięki sukcesywnej budowie relacji ze starannie wybranymi zakładami przetwarzania, doświadczeniu oraz wiarygodności Grupy REMONDIS, ELECTRO – SYSTEM zapewnia realizację obowiązków przedsiębiorców z zachowaniem najwyższych standardów.

ELECTRO – SYSTEM zapewnia także swoim klientom kompleksowe wsparcie i koordynację realizacji obowiązków związanych z wprowadzaniem na polski rynek baterii i akumulatorów a także produktów w opakowaniach w ramach współpracy ze spółkami z Grupy. Oferowane przez ELECTRO – SYSTEM usługi doceniło już prawie 1000 firm.
Dołącz do nich!

DECYDUJESZ.PL

Pierwszy ogólnopolski projekt odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych, którego celem jest zapewnienie społeczeństwu łatwego i bezpiecznego sposobu pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domu oraz promocja ekologicznych nawyków poprzez wskazywanie potrzeby selektywnej zbiórki urządzeń i zwiększenie ilości zużytego sprzętu trafiającego we właściwe miejsce celem jego dalszego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt zdobył II miejsce w konkursie Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2017 w kategorii EKO-Hit Usługa.

Zintegrowany System Zarządzania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz wymogom prawa ELECTRO – SYSTEM wdrożył i certyfikował Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymogi norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Przestrzeganie ustalonych procedur i procesów, szkolenia pracowników, przeprowadzanie audytów u podwykonawców oraz szybka reakcja na uwagi i życzenia klientów pozwalają na ciągłe doskonalenie, podnoszenie jakości świadczonych usług i podejmowanie skutecznych działań w celu minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Certyfikat Dekra 14001 Zarządzanie Środowiskiem
Certyfikat Dekra 9001 Zarządzanie Jakością

Grupa REMONDIS

Grupa REMONDIS świadczy usługi dla ponad 30 milionów mieszkańców w 33 krajach świata. Dysponuje na świecie siecią 800 własnych instalacji i zatrudnia 32.000 pracowników. REMONDIS zbiera, przetwarza i poddaje recyklingowi blisko 30 milionów ton surowców rocznie. Należąca do Grupy spółka REMONDIS Electrorecycling posiada w Europie 7 zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z czego dwa na terenie Polski a także rozbudowaną sieć zbierania ZSEE opartą m.in. o spółki należące do Grupy.

Polskie zakłady w Błoniu i w Łodzi posiadają wpis do BDO oraz pozwolenia zintegrowane pozwalające przetworzyć w obu zakładach łącznie blisko 70 tys. ton odpadów elektronicznych rocznie. Wdrożyły i certyfikowały systemy Zarządzania Jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015 oraz Zarządzania Środowiskowego zgodnie z DIN EN ISO 14001:2015 a także uzyskały certyfikację zgodność z normą DIN EN ISO 50001:2011 w odniesieniu do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Rzetelna Firma
Partnerstwo dla klimatu