ELECTRO – SYSTEM S.A.

ELEKTROSPRZĘT W DOBRE RĘCE – kolejna edycja konkursu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza VI edycję konkursu na zbiórkę zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych pod hasłem „ELEKTROSPRZĘT W DOBRE RĘCE”.

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin: Radomsko, Gomunice i Masłowice.

Ma on na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.


Zapewniamy nieodpłatny odbiór zgromadzonego w szkołach elektrosprzętu.

Patronat Honorowy nad w/w  wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora. Partnerami konkursu są: ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Nadleśnictwo Radomsko oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Pełna treść regulaminu konkursu znajduje się na stronie www.pgk-radomsko.pl w zakładce Edukacja Ekologiczna.

Więcej informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska, ul. Spacerowa 120, 97-500 Radomsko, tel. 504 947 406