ELECTRO – SYSTEM S.A.

Lato w mieście z Eco Studio

„Lato w mieście z Eco Studio” to konkurs organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Eco Studio ELECTRO-SYSTEM”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektro­nicznego, sposobów postępowania z nim oraz wpływu na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Do wygrania są cenne nagrody w postaci tablicy interaktywnej, materiałów multimedialnych na tablice i projektory, tabletów z edu­kacyjnymi materiałami wideo oraz wakacyjnego spotkania z gwiazdami.