ELECTRO – SYSTEM S.A.

Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia

W sobotę 19 czerwca 2021 w godz. 9.00-14.00 odbędzie się po raz kolejny akcja pod hasłem „Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia”. Zbiórka będzie miała miejsce w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej 58 (parking żłobka miejskiego Iskierka). Każdy mieszkaniec w zamian za przyniesiony zużyty sprzęt oraz baterie otrzyma punkty, a te wymieni na wybrane sadzonki roślin. 

Najważniejszy jest jednak aspekt edukacyjny, czyli uświadamianie mieszkańców, że tego typu odpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci i należy z nimi postępować w odpowiedni sposób. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. 

Zbiórki ZSEE w Skierniewicach, stały się już tradycją. Z roku na rok rośnie świadomość mieszkańców, którzy coraz liczniej korzystają z tej możliwości pozbycia się elektrośmieci. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 25 ton elektroodpadów i ponad tonę baterii oraz rozdać ponad 1400 sadzonek roślin. To wszystko jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców oraz rosnącej świadomości ekologicznej.

Czy w tym roku zostanie pobity kolejny rekord ? Przekonamy się o tym już 19 czerwca.

REGULAMIN ZBIÓRKI
Zapraszamy do udziału!