ELECTRO – SYSTEM S.A.

Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia

W sobotę 18 maja 2024 w godz. 9.00-14.00 odbędzie się po raz kolejny akcja pod hasłem „Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia”. Zbiórka będzie miała miejsce w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej 58 (parking żłobka miejskiego Iskierka). Każdy mieszkaniec w zamian za przyniesiony zużyty sprzęt oraz baterie otrzyma punkty, a te wymieni na wybrane sadzonki roślin. Sadzonki roślin są eko-nagrodą za prawidłową postawę i wzorowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. 

Najważniejszy jest jednak aspekt edukacyjny, czyli uświadamianie mieszkańców, że tego typu odpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci i należy z nimi postępować w odpowiedni sposób. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. 

REGULAMIN ZBIÓRKI.

Więcej informacji na temat zbiórki.

Zapraszamy do udziału!

Relacja zbiórki z lat ubiegłych.